Finantstulemused

Puhaskasum (miljonites eurodes)

Puhaskasumi graafik - 5 aastat

Laenu- ja hoiuseportfell (miljonites eurodes)

Laenuportfell Hoiuseportfell

Laenu- ja hoiuseportfelli kasv - 5 aastat
Miljonites eurodes 2015 2016 2017 2018 2019
Laenuportfell 35 65 93 226 338
Hoiuseportfell 30 65 95 240 378
Varade maht 42 85 126 318 463
Omakapital 8 12 22 36 47
Neto intressitulu 3,4 8,4 11,0 19,9 31,2
Neto teenustasutulu 0,0 0,1 -0,1 -0,4 -0,8
Netotulud 4,0 9,2 11,7 21,4 32,0
Tegevuskulud 2,6 4,2 6,7 10,6 16,0
Ärikasum 1,5 5,0 4,9 10,7 16,0
Laenude allahindluse kulu 1,0 3,2 3,5 2,7 6,0
Puhaskasum 0,9 2,6 7,5 9,3 10,0
Omakapitali puhastootlikkus 14,5% 26,6% 44,1% 31,9% 23,9%
Intressi netomarginaal 12,3% 13,7% 11,1% 9,5% 8,4%
Laenukahjumite osakaal laenuportfellist 4,0% 6,4% 4,5% 1,7% 2,1%
Kulu/tulu suhe 63,2% 45,7% 57,8% 49,9% 49,9%