Finantstulemused

Puhaskasum (miljonites eurodes)

Puhaskasumi graafik - 5 aastat

Laenu- ja hoiuseportfell (miljonites eurodes)

Laenuportfell Hoiuseportfell

Laenu- ja hoiuseportfelli kasv - 5 aastat
Miljonites eurodes 2017 2018 2019 2020 2021
Laenuportfell 93 226 338 402 605
Hoiuseportfell 95 240 378 391 618
Varade maht 126 318 463 490 787
Omakapital 22 36 47 61 79
Neto intressitulu 11,0 19,9 31,2 35,2 38,4
Neto teenustasutulu -0,1 -0,4 -0,8 -1,1 -0,9
Netotulud 11,7 21,4 32,0 34,8 43,0
Tegevuskulud 6,7 10,6 16,0 17,3 24,4
Ärikasum 4,9 10,7 16,0 17,5 18,6
Laenude allahindluse kulu 3,5 2,7 6,0 11,5 6,7
Puhaskasum 7,5 9,3 10,0 5,9 11,0
Omakapitali puhastootlikkus 44,1% 31,9% 23,9% 10,8% 15,6%
Intressi netomarginaal 11,1% 9,5% 8,4% 7,8% 6,6%
Laenukahjumite osakaal laenuportfellist 4,5% 1,7% 2,1% 3,1% 1,3%
Kulu/tulu suhe 57,8% 49,9% 49,9% 49,7% 56,8%