Investorile
Panusta Eesti panganduse arengusse siin ja Euroopas

Inbank on spetsialiseerunud digitaalne pank, mis keskendub järelmaksule ja tarbijafinantseerimisele. Inbank tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning lisaks kaasab hoiuseid Saksamaa, Austria ja Hollandi turult. Inbanki eesmärk on pakkuda oma valdkonnas parimat teenust ja kasvada fokuseeritud tootevalikuga Euroopa turul.

Eesti pangandusturg on kasumlik, hästi kapitaliseeritud ja avatud uutele digitaalsetele lahendustele. Tootepõhise pangana näeme jätkusuutlikku kasvu eelkõige väljaspool Eestit. Inbanki eeliseks on tegutsemine kasumlikes tooteniššides ning oskus arendada klientidele ja kaupmeestele sobivaid tooteid väljaspool traditsioonilisi pangakanaleid.

Priit Põldoja

Inbanki asutaja ja nõukogu esimees

Faktid Inbanki kohta

Inbaki lepingute arv

Aktiivseid kliendilepinguid: 550 000

Inbanki töötajate arv

Töötajate arv: 215

Aktiivsete partnerite arv

Aktiivsete partnerite arv: 1 750+

Inbanki kasum

2018. aasta kasum: 9,3 EURm

Andmed on esitatud 30.09.2019 seisuga.

Peamised finantsnäitajad

EURm 2014 2015 2016 2017 2018
Laenuportfell 14 35 65 93 226
Hoiuseportfell 0 30 65 95 240
Varade maht 15 42 85 126 318
Omakapital 6 8 12 22 36
Neto intressitulu 1,9 3,4 8,4 11,0 19,9
Neto teenustasutulu 0,3 0,0 0,1 -0,1 -0,4
Netotulud 2,4 4,0 9,2 11,7 21,4
Tegevuskulud 1,0 2,6 4,2 6,7 10,6
Ärikasum 1,4 1,5 5,0 4,9 10,7
Laenude allahindluse kulu 0,3 1,0 3,2 3,5 2,7
Koondkasum 1,3 0,9 2,6 7,5 9,3
Omakapitali puhastootlikkus 43,1% 14,5% 26,6% 44,1% 31,9%
Intressi netomarginaal 16,7% 12,3% 13,7% 11,1% 9,5%
Laenukahjumite osakaal laenuportfellist 2,4% 4,0% 6,4% 4,5% 1,7%
Kulu/tulu suhe 41,1% 63,2% 45,7% 57,8% 49,9%
Koondkasum (mln eurot)
Inbanki kasum
Laenu- ja hoiuseportfelli areng (mln eurot)

Laenuportfell Hoiuseportfell

Inbanki portfell

Inbanki asutamise lugu

Inbank kasvas välja 2011. aastal alguse saanud finantstehnoloogiaettevõttest Cofi, mis tõi turule innovaatilise järelmaksu lahenduse. Aastatel 2011-2015 tõusis Cofi järelmaks startupist turuliidriks.

2015. aastal väljastas Finantsinspektsioon Cofile pangalitsentsi, mille järel võtsime kasutusele nime Inbank. Panga lansseerimiskampaania oli väga edukas ja juba kahe esimese päeva jooksul kaasasime ligi 11 miljoni euro väärtuses hoiuseid.

Pangalitsentsi saamise järel on Inbank toonud turule mitmeid uusi finantsteenuseid nagu väikelaen, autolaen, auto24 laen, auto24 liising ja kasutusrendi täisteenus ärikliendile.

2016. aastal sai Inbankist börsiettevõte. Emiteerisime 2016. aasta septembris kiire rahvusvahelise kasvu toetamiseks võlakirju, mis on alates 3. oktoobrist 2016 noteeritud Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas.

Inbanki grupp

Inbanki grupp Inbanki grupp

Võlakirjade emissioon 2016. aastal

Inbank emiteeris 2016. aasta septembris võlakirju, mille eesmärgiks oli tugevdada ettevõtte kapitalistruktuuri. Seeläbi soovisime suurendada müügimahte ja turupositsiooni, toetada edasist kasvu ning laienemist uutele sihtturgudele ja kindlustada turvaline kapitalipuhver grupi ettevõtetele.

Investorid märkisid võlakirju kokku 11,089 miljoni euro ulatuses ning Inbank emiteeris võlakirju 6,5 miljoni euro väärtuses. 3. oktoobril 2016 noteeriti Inbanki võlakirjad Tallinna börsil.

Inbanki võlakirju märgiti kokku 11,089 miljoni euro ulatuses. Ülemärkimise tõttu kasutas Inbank võimalust suurendada emissioonimahtu algselt 5 miljonilt eurolt 6,5 miljonile eurole. Märkimisel osales 698 investorit ning keskmiseks märkimissummaks oli 15 253,1 eurot.

Soovitud mahus jagus võlakirju 60%-le investoritest ning 40% investoritest sai ülemärkimise tõttu märgitust vähem võlakirju. Prospekti tingimuste järgi jaotati soovitud mahus võlakirju Inbanki olemasolevatele võlakirjainvestoritele, mis moodustas 865 000 eurot ehk 13,3% emissiooni koguväärtusest.

Teiste investorite puhul rahuldas Inbank täies mahus kõik märkimised kuni summani 5000 eurot. Märkimistele, mis ulatusid üle 5000 euro piiri, jaotati lisaks 41,58% summast, mis ületas 5000 euro piiri. Investorile jaotatud võlakirjade kogus ümardati lähima täisarvuni.

Väärtpaberi nimi Inbanki allutatud võlakiri, 28.09.2026
Väärtpaberi lühinimi INBB070026A
Reguleeritud turg Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri
Noteerimise kuupäev 03.10.2016
ISIN EE3300110964
Nimiväärtus 1 000 EUR
Väärtpaberite arv 6503
Emissiooni maht 6 503 000 EUR
Periood 28.09.2016 - 28.09.2026
Intressimaksed Kvartaalsed
Intressimäär 7% aastas

Inbanki võlakirjad on vabalt kaubeldavad Tallinna börsil. Võlakirjade ostmiseks on vajalik väärtpaberikonto, mida saab avada kõigis Eesti suuremates pankades. Inbankis väärtpaberikontot avada ei saa.

Nõudluse olemasolu puhul on võimalik võlakirjasid igal ajahetkel müüa, aga pole võimalik garanteerida tehinguhinda. Täpsem ülevaade võlakirjaga seotud riskidest on loetletud võlakirjade prospektis ja eestikeelses prospekti lühikokkuvõttes.

Võlakirjade intressimaksed toimuvad kord kvartalis järgmistel kuupäevadel: 28. märts, 28. juuni, 28. september ja 28. detsember.

Inbank peab võlakirjade intressimaksetelt kinni 20% tulumaksu. Juhul kui ostsid võlakirju läbi investeerimiskonto, teavita Inbanki soovist saada intressimaksed kätte täies mahus.

Täidan avalduse

Kontakt

Investorsuhetega seotud küsimustega palume pöörduda Inbanki asutaja ja nõukogu esimehe Priit Põldoja poole või kirjutada e-posti aadressil investor@inbank.ee.

Võtan ühendust

Priit Põldoja

Inbanki asutaja ja nõukogu esimees