Hoiuseintresside tulumaksustamine

Alates 2018. aastast on riik maksustanud pangahoiuselt teenitud intresse, mille väljamakse leiab aset 2018. aastal või hiljem. Hoiuseintressilt makstava tulumaksu suuruseks on 20%.

Siit leiate peamised uuest tulumaksuseadusest tulenevad muudatused, mis võivad Inbanki hoiustajate jaoks aktuaalsed olla. Tulumaksukohustuse edasilükkamise tingimusi puudutavate täpsemate küsimuste korral palume tutvuda tulumaksuseadusega või pidada nõu Maksu- ja Tolliametiga.

Avan hoiuse Vaatan intressimäärasid

Seadusemuudatus puudutab kõiki eraisikute pangahoiuseid, mille intressi väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem. Muudatus rakendub ka neile hoiusetele, mis avati enne seaduse uue redaktsiooni jõustumist, kuid mille intressi väljamakse toimub alates 2018. aastast.