Hinnakiri

Nimi
Hind
Kliendikonto avamine eraisikuletasuta
Kliendikonto avamine juriidilisele isikuletasuta
Kliendikonto kasutamise tasu kuustasuta
Kliendikonto sulgemise tasutasuta
Makse Inbanki siseselt oma Kliendikonto ja lepingutega seotud kontode vaheltasuta
Kliendikontolt väljamakse tegemine eurodes Eestis asuvale arvelduskontoletasuta
Kliendikontolt väljamakse tegemine välisriigi arvelduskontole, makse teenustasu saajaga kahasse (juhul kui Pank seda Teile võimaldab)10,00 EUR
Kliendikonto väljavõte internetipangastasuta
Arve väljastamine elektrooniliselt (internetipanka)tasuta
Arve väljastamine paberkandjal10,00 EUR
Korralduste tagasivõtmise tasu5,00 EUR
Viivis Kliendikonto negatiivse saldo eest8% aastas, millele lisandub Euroopa Keskpanga kohaldatav intressimäär