Hoiused Pane oma säästud intressi teenima

Pane oma säästud intressi teenima

EUR
Teenid intressina (bruto)
- EUR

Aastane intressimäär: -%

Intresside summa on maksueelne ja arvutatud eeldusel, et kogu hoiuse summa on lepingu alguse kuupäevaks laekunud meie kontole, kõik hoiuse lepingu jõustumiseks vajalikud tingimused on täidetud ning raha ei võeta hoiuperioodi vältel hoiuselt välja.

Miks hoiustada raha Inbankis?

Inbanki hoius sobib Sulle, kui soovid riskivabalt oma sääste kasvatada. Paiguta vaba raha hoiusele ja pane raha kasvama!

parim hoiuseintress

Aastane intress kuni 2.50%

turvaline hoius

Hoiustamine on turvaline: Sinu säästud on kaitstud riikliku Tagatisfondi poolt.

hoius interneti teel

Hoiuse saad avada mugavalt interneti teel.

Milline hoius on Sulle sobivaim?

Tähtajaline hoius Paindlik hoius
Hoiusesumma 500-300 000 eurot Hoiuse algsumma 1 000-25 000 eurot
Hoiuperiood 3-60 kuud Hoiuperiood 6, 12 või 24 kuud
Parim võimalik intressimäär Hea intressimäär
Hoiuperioodil ei saa raha hoiuselt välja võtta või juurde lisada Hoiuperioodil saab hoiusele raha lisada või välja võtta intressi kaotamata***
Hoiuse automaatse pikenemise korral 0,10% parem intressimäär** Intressilisa automaatse pikenemise korral ei kehti
Avan hoiuse Avan hoiuse
**
Valides hoiuse automaatse pikendamise, on intressimäär pikeneval hoiusel 0,10% võrra kõrgem uue hoiuperioodi esimesel päeval kehtivast intressimäärast.
***
Sisse- ja väljamaksete arv paindlikult hoiuselt hoiuperioodi jooksul ei ole piiratud, ent maksimaalne väljamaksete summa on 50% esialgsest hoiusesummast ning maksimaalne sissemaksete summa on sama suur kui hoiuse algsumma.

Hoiuse intressimäärad erakliendile

Periood Tähtajaline hoius Paindlik hoius
3 kuud 0,40% -
6 kuud 0,60% 0,50%
9 kuud 0,80% -
12 kuud 1,00% 0,75%
18 kuud 1,25% -
24 kuud 1,50% 1,00%
36 kuud 2,00% -
48 kuud 2,25% -
60 kuud 2,50% -

Oma raha kasvama panemine on lihtne

1

Täida avaldus ja sõlmi leping

Avalduse saad esitada ning hoiuselepingu allkirjastada Inbanki internetipangas ID-kaardi või mobiil-ID abil või meie kontoris.

2

Tuvasta oma isik

Hoiustades üle 15 000 euro, on lepingu jõustumiseks vajalik tuvastada end Omniva või Inbanki kontoris, mille saad valida lepingu sõlmimisel.

3

Tee ülekanne

Kanna hoiustatav summa lepingus näidatud arvelduskontot ning viitenumbrit kasutades Inbanki kontole.

Kanna raha tagasi oma kontole

Hoiuperioodi lõpus saad oma Inbanki kliendikontolt teha väljamakse samale arveldusarvele, mida kasutasid hoiuse avamiseks.

Hoiuse tingimused

Kõik esitatud intressimäärad on protsentides aasta kohta. Intressi arvestamisel lähtume 360-päevasest aastast ja tegelikust päevadest arvust arvestuse perioodi alg- ja lõppkuupäeva vahel.

Esitatud intressimäärad kehtivad hoiustele, mille intressimakse toimub hoiuperioodi lõpus.

Kui tähtajalise hoiuse intressimakse toimub hoiuperioodi alguses, siis lahutatakse intressimäärast 0,30%
Kui tähtajalise või paindliku hoiuse intressimakse toimub igakuiselt, siis lahutatakse intressimäärast 0,15%

Ühe kliendi maksimaalne hoiusummade maht on 300 000 eurot. Igal kliendil on õigus avada piiramatul hulgal hoiuseid, kuid nende kogusumma ei tohi ületada ühe kliendi maksimaalset hoiusummade mahtu. Paindlike hoiuste korral arvestatakse ühe kliendi maksimaalse hoiusumma hulka paindliku hoiuse maksimaalset hoiusummat.

Hoiuse automaatne pikenemine

Inbank pakub hoiuperioodil võimalust määrata hoiusele automaatne pikenemine. See tähendab, et pärast valitud perioodi lõppu pikeneb hoiuse kehtivus automaatselt sama perioodi võrra. Näiteks, valides perioodiks aasta ning automaatse pikenemise, pikeneb hoius pärast aastast perioodi veel üheks aastaks. Uueks hoiuseintressiks saab pikenemise päeval kehtiv hoiuseintress, millele lisatakse 0,10%.

Hoiuse turvalisus

Inbankis avatud hoiused on tagatud riikliku Tagatisfondi poolt. Meie klientide hoiused koos kogunenud intressiga on tagatud täies ulatuses, kuid mitte suuremas summas kui 100 000 eurot inimese kohta. Täpsemat teavet hoiuste tagamise kohta leiab Tagatisfondi veebilehelt ja Tagatisfondi seadusest. Tutvu ka hoiustaja teabelehega.

Hoiuse ennetähtaegne lõpetamine

Hoiust saab igal ajahetkel ennetähtaegselt katkestada, esitades selleks kirjaliku sooviavalduse aadressil info@inbank.ee. Ennetähtaegse katkestamise puhul ei maksa Inbank hoiuperioodi eest intressi. Hoiusumma maksame tagasi kliendikontole 30 päeva jooksul. Kui soovid hoiusumma kätte saada varem, on Inbankil õigus küsida ennetähtaegse väljamaksmise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Inbankis hoiustamiseks logi sisse Inbanki internetipanka ning täida avaldus tähtajalise või paindliku hoiuse avamiseks. Avalduse täitmisel saad valida sobiva hoiusesumma ning -perioodi. Pärast avalduse täitmist ja lepingu sõlmimist tee valitud hoiusumma ulatuses ülekanne Inbanki kontole, kasutades hoiuse viitenumbrit, mille leiad lepingust. Hoiusumma peab Inbanki kontole laekuma hiljemalt 7 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist, vastasel juhul kaotab leping automaatselt kehtivuse.

Hoiustades kuni 15 000 eurot, piisab hoiuse avamiseks lepingun allkirjastamisest ID-kaardi või mobiil-ID abil. Hoiustades vähemalt 15 000 eurot, ei hakka hoius intressi teenima enne, kui oled tuvastanud oma isikusamasuse. Selleks tuleb koos isikut tõendava dokumendiga külastada Sinu poolt valitud Omniva või Inbanki kontorit. Soovides külastada Omniva kontorit, vali enda jaoks sobivaim Omniva kontori asukoht siin. Pärast valiku tegemist tuleb eelistatud kontorit külastada 7 päeva jooksul.

Hoiuseperioodi lõppedes kannab Inbank hoiuse- ja intressisumma Sinu kliendikontole, millelt saad sooritada makse oma isiklikule arvelduskontole. Ülekanne on tasuta. Eraldi teavitust hoiuse lõppemise kohta Inbank ei saada. Oma kliendikonto seisu ning hoiuselepingu lõppemise tähtaja kontrollimiseks logi sisse Inbanki internetipanka.

Kliendikonto on konto, millel asub hoiuse- ning intressisumma siis, kui see pole parasjagu ühelgi aktiivsel hoiusel. Kliendikontole saad raha kanda, kasutades hoiuselepingus olevat Inbanki arveldusarve numbrit ning Sinu personaalset kliendikonto viitenumbrit. Kliendikonto ei ole arvelduskonto ning sellelt ei saa sooritada makseid. Kliendikontol oleva summa saad kanda tagasi oma arveldusarvele, millelt tegid Inbankile algse hoiusemakse. Kliendikonto aastane intressimäär on 0,00%.

Inbank pakub hoiuperioodil võimalust määrata hoiusele automaatne pikenemine. See tähendab, et pärast valitud perioodi lõppu pikeneb hoiuse kehtivus automaatselt sama perioodi võrra. Näiteks, valides perioodiks aasta ning automaatse pikenemise, pikeneb hoius pärast aastast perioodi veel üheks aastaks. Uueks hoiuseintressiks saab pikenemise päeval kehtiv hoiuseintress, millele lisatakse 0,10%. Seega on hoiuse automaatsel pikendamisel võimalik teenida tavapärasest hinnakirjast kõrgemat intressi. Hoiuse automaatset pikenemist on võimaliku määrata ning ka tühistada hiljemalt konkreetse hoiuse lõppemisele eelneval päeval.

Hoiust saab igal ajahetkel ennetähtaegselt katkestada, esitades selleks kirjaliku sooviavalduse aadressil info@inbank.ee. Ennetähtaegse katkestamise puhul ei maksa Inbank hoiuperioodi eest intressi. Hoiusumma maksame tagasi kliendikontole 30 päeva jooksul. Kui soovid hoiusumma kätte saada varem, on Inbankil õigus küsida ennetähtaegse väljamaksmise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Inbank on pank, mistõttu on meie klientide hoiused tagatud riikliku Tagatisfondi poolt. Meie klientide hoiused koos kogunenud intressiga hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte suuremas summas kui 100 000 eurot. Täpsemat teavet hoiuste tagamise kohta saab Tagatisfondi veebilehelt ja Tagatisfondi seadusest.

Tähtajalise hoiuse puhul teenib kindel hulk raha intressi eelnevalt kindlaks määratud ajal. Paindliku hoiuse puhul saab aga esialgselt hoiustatud summat nii suurendada kui ka vähendada. Tähtajaline hoius sobib kasutamiseks hästi, kui tead, et raha kindlal ajal vaja pole. Paindlik hoius annab võimaluse hoiustatud raha paindlikumalt kasutada.

Hoiuse avaldust täites saad valida, kas intressimakse toimub perioodi alguses, igakuiselt või perioodi lõpus. Esitatud intressimäärad kehtivad hoiustele, mille intressimakse toimub hoiuperioodi lõpus. Kui tähtajalise hoiuse intressimakse toimub hoiuperioodi alguses, siis lahutatakse intressimäärast 0,30%. Kui tähtajalise või paindliku hoiuse intressimakse toimub igakuiselt, siis lahutatakse intressimäärast 0,15%.

Alates 2018. aastast hakkas riik maksustama pangahoiuselt teenitud intresse, mille väljamakse leiab aset 2018. aastal või hiljem. Hoiuseintressilt makstava tulumaksu suuruseks on 20%. Rohkem infot leiad hoiuseintresside tulumaksustamise lehelt.